• Frezy trzpieniowe ze stopów twardych (wirnikowe)

  • Parametry